Klientų prašymu antstolė Svajonė Žukaitienė užtikrina areštuoto kilnojamojo bei nekilnojamojo turto saugojimą, teikia areštuoto turto (nekilnojamojo turto bei įmonių) administravimo paslaugas. Administruodamas turtą, antstolis atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Ši paslauga teikiama tais atvejais, kai yra skolininko kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, tačiau esant tam tikroms aplinkybėms nėra galimybės šio turto realizuoti arba siekiama užtikrinti, kad skolininkui netinkamai valdant turtą, jo vertė nesumažėtų ir nebūtų pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Susiklosčius minėtoms aplinkybėms antstolis kreipiasi į teismą, prašydamas nustatyti skolininko turto administravimą. Administruodamas turtą, antstolis imasi visų reikiamų veiksmų, reikalingų turtui ir jo vertei išsaugoti.