Ikiteisminis skolų išieškojimas vykdomas kai skola nėra priteista teismo sprendimu.  Teikdamas šią paslaugą antstolis tarsi atlieka derybų tarpininko vaidmenį, kadangi ieškoma būdų įtikinti skolininką gera valia įvykdyti prievolę arba ieškoma kitų teisėtų priemonių patenkinti kreditoriaus reikalavimus, taip išvengiant bylinėjimosi kaštų bei išlaikant dalykinius santykius tarp subjektų. Teikdamas šią paslaugą antstolis privalo vadovautis LR  antstolių įstatymu, kuriame teigiama, kad tarpininkavimu vykdant turtines prievoles siekiama užtikrinti įsiskolinimų grąžinimą ne teismo tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių. Būtinos sąlygos – paslauga negali būti teikiama, jei prievolės įvykdymo laikas nėra pasibaigęs, kreditorius neturi tinkamų įrodymų apie skolininko prievolės jo atžvilgiu egzistavimą ir dydį, taip pat kai dėl to skolininkas pradėjo teisminį ginčą. Tarpininkavimo vykdant turtines prievoles paslaugą antstolė Svajonė Žukaitienė teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.