Paslauga, kuria dažnai naudojasi klientai – dokumentų perdavimas ir įteikimas (teismo procesiniai dokumentai, fizinių ar juridinių asmenų surašyti dokumentai). Šį veiksmą atlikti antstolį gali įpareigoti ir teismas. Teikdamas šią teisinę paslaugą antstolis privalo vadovautis Teisingumo Ministro įsakymu nustatyta tvarka. Antstolis įteikia dokumentus fiziniams ar juridiniams asmenims visoje Lietuvos teritorijoje, o operatyvus ir tinkamai atliekamas dokumentų perdavimas bei įteikimas gali pagreitinti teisminius procesus. Šią teisinę procedūrą atlieka profesionalūs teisininkai, turintys daugiau galimybių ir būdų identifikuoti adresatą. Galima numanyti, kad antstolio atliekamas dokumentų įteikimas bei perdavimas yra veiksmingesnis už įteikimą siunčiant paštu ir kt., nes dokumentus, įteiktus profesionalaus teisininko, asmenys vertina atsakingiau, kadangi dažnai antstolis asmenims išaiškina ir galimas teisines pasekmes. Dokumentų įteikimo ir perdavimo paslaugą antstolė Svajonė Žukaitienė, o jos pavedimu ir kontoroje dirbantys antstolės padėjėjai, teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.