Antstolės Svajonės Žukaitinės kontoroje teikiama teisinių konsultacijų – patarimų teisės klausimais paslauga  bei  su tuo susijusios kitos teisinės paslaugos. Nors antstolis negali atstovauti klientų teismuose ar santykiuose su trečiaisiais asmenimis, tačiau vykdymo proceso išmanymas bei specialios žinios, susijusios su dokumentų, reikalingų pvz. teismo įsakymui ar vykdomajam raštui gauti rengimu, taip pat gebėjimas konsultuoti vaikų išlaikymo, išieškojimo iš sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės ir kt. klausimais, dažnai lemia klientų pasirinkimą teisinių konsultacijų kreiptis būtent į antstolį. Antstolės Svajonės Žukaitienės kontoroje teisės klausimais konsultuoja profesionalūs teisininkai.