Faktinių aplinkybių konstatavimas, kitaip dar vadinamas teisine fotografija – labai plačiai pritaikoma antstolių paslauga. Tai daiktų būklės ar situacijos (pvz. telefoninio pokalbio, trumpųjų sms žinučių) fiksavimas teisinėmis priemonėmis. Užfiksavęs daiktų, turto būklę arba kokią nors situaciją, antstolis visa tai aprašo specialiame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, antstolio surašytas įstatymų nustatyta tvarka, laikomas rašytiniu įrodymu. Ši paslauga labai svarbi žmonėms, siekiantiems įrodyti savo pažeistas teises teisme ir laimėti ginčus. Remiantis LR antstolių įstatymu – antstolis konstatuoja  faktines aplinkybes laikydamasis objektyvumo, nešališkumo bei tikslumo principų, todėl antstolio patvirtintas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra laikomas svaria įrodinėjimo priemone civilinių teisinių santykių prasme. Šią paslaugą, remiantis Lietuvos teisės aktais, išimtinai gali teikti tik antstoliai. Faktinių aplinkybių konstatavimo paslaugą antstolė Svajonė Žukaitienė teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.