Ši paslauga teikiama tokiais atvejais, kuomet įkeistas kilnojamasis turtas yra areštuojamas hipotekos ir perduotas kreditoriui. Kreditorius turi galimybę kreiptis į antstolį su prašymu šį turtą realizuoti aukciono tvarka. Aukcionai organizuojami ir vykdomi viešai, o antstolis užtikrina parduodamo turto reklamą. Atlikdamas šią paslaugą antstolis atlieka aukciono organizatoriaus funkcijas. Aukciono metu įkeistas kilnojamasis turtas realizuojamas LR CK nustatyta tvarka. Antstolis privalo užtikrinti sklandžias aukciono procedūras, taip pat suteikia sandoriui užtikrinti reikiamas paslaugas – turto suradimą, įvertinimą, teisinio statuso patikrinimą ir pan.