Antstolės Svajonės Žukaitienės kontoros tikslas – tinkamai ginti išieškotojų teises bei teisėtus interesus, užtikrinti efektyvų  skolos išieškojimą vykdant vykdomuosius dokumentus. Teismų procesinių sprendimų vykdymas – pagrindinis būdas apginti pažeistą subjektinę teisę, ją įgyvendinant. Tam, kad teismų sprendimai būtų vykdomi, valstybė suteikia teisę antstoliams taikyti priverstinės galios naudojimo priemones,– tai skolininko turto paieška, arešto taikymas, turto realizavimas, išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio ar jam prilygintų pajamų. Atlikdami savo funkcijas, antstoliai yra nepriklausomi ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu, antstolių profesinės etikos kodeksu ir kitais teisės aktais.


Vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti: išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas pateikia vykdomojo dokumento originalą ir prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Elektroninį vykdomąjį dokumentą ir prašymą antstoliui galima siųsti elektroniniu paštu S.Zukaitiene@antstoliai.lt.